Sistemul de învățământ românesc în prezent

 

    În ceea ce privește organizarea de bază, sistemul educațional românesc este împărțit pe două niveluri:

   1. Pre-universitar, Învățământul preuniversitar este structurat în 5 cicluri:

1.1 Învățământul Preșcolar (sau Grădiniță) - se desfășoară pe parcursul a trei ani, fiind alcătuit din trei grupe: Grupa Mică, Grupa Mijlocie și Grupa Mare.

1.2 Învățământul primar (Școala Primară) - clasele 0(pregătitoare)-IV

1.3 Învățământul gimnazial (Gimnaziu) - clasele V-VIII

1.4.1 Învățământul liceal (Liceu) - de patru sau cinci clase (clasele IX-XII / XIII)

1.4.2 Învățământul profesional (Școala de arte și meserii), care poate continua sau înlocui Liceul în pregătirea studenților pentru cariere care se bazează pe activități manuale sau practice.

1.5 Învățământul postilceal poate dura între 2 și 5 ani.

   2. Învățământul superior (studii superioare) a fost reorganizat pentru a fi în conformitate cu principiile procesului Bologna, care are ca scop construirea Spațiului European al Învățământului Superior. Ea are următoarele patru componente:

2.1 Studii de licență (Licențiat) 3-4 ani, pentru cele mai multe discipline 3 ani (din 2005)

2.2 Studiile de master (Masterat) 1-2 ani, pentru cele mai multe discipline 2 ani (din 2008)

2.3 Studiile de doctorat (Doctorat) au durata de cel puțin 3 ani (doctorand) (din 2006).

2.4 Învățarea continuă (cursuri postuniversitare, formare continuă).

 

    Școala primară este obligatorie, ea cuprinzând recenta adiție a clasei pregătitoare (fiind înscriși în general copiii în vârsta de 6 ani) și apoi clasele I-IV, fiind cunoscută sub numele de "învățământ primar", în timp ce de la vârsta de unsprezece ani și până la paisprezece ani este cunoscut sub numele de "educație gimnazială". Cele mai multe școli elementare fac parte din sistemul public școlar. Educația elementară privată are o cotă de piață de 0,5%, în conformitate cu Ministerul Educație, Cercetării și Inovării. Educația în România este obligatorie până la terminarea clasei a X-a (sau până la vârsta de 18 ani). Sistemul de învățământ este identic la nivel național și foarte centralizat.

    Sistemul oferă următoarele diplome: de absolvire (absolvirea școlii generale, fără examen), bacalaureat (absolvirea liceului, după examenul de bacalaureat), licență (cadru de absolvirea a universității, după un examen și/sau a tezei), masterat (diplomă de master, după o teză și, eventual, un examen), doctorat (doctor, după o teză).

© 2017 by Răzniceanu Vlad. Proudly created with Wix.com 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now